CÔNG TY TNHH PEOPLE PROFILERS SERVICES VIỆT NAM – Thông báo về việc cấp giấy phép Hoạt Động Dịch Vụ Việc Làm

Công ty TNHH People Profilers Services Việt Nam tự hào là đơn vị được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cấp giấy phép Hoạt Động Dịch Vụ Việc Làm, xin trân trọng được gửi thông báo như sau:

– Mã số giấy phép: 6208/2024/20/SLĐTBXH-VLATLĐ do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2024;
– Địa điểm hoạt động: Tầng 6, Phòng F.601, số 36 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
– Lĩnh vực hoạt động:

  • Hoạt động Tư vấn Quản lý
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Chi tiết: Hoạt động của các Đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

– Số tài khoản: 31102023 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Sài Gòn
– Người đại diện theo pháp luật: LIM YEE HOW – Chức vụ: Giám đốc
– Điện thoại: 028.7100.9868
– Email: enquiries_vn@peopleprofilers.com
– Website: https://peopleprofilers.vn/

ATTENTION

YOU WILL BE TRANSFERED TO PEOPLEPROFILERS SINGAPORE TO USE THIS FUNCTION

ATTENTION

YOU WILL BE TRANSFERED TO PEOPLEPROFILERS SINGAPORE TO USE THIS FUNCTION