Ngày nay, tìm kiếm một công việc tốt không dễ dàng. Và lại càng khó khăn hơn để bạn tìm kiếm một công việc vừa phù hợp với đặc điểm cá nhân và kế hoạch phát triển của bản thân.

Đội ngũ nhân viên của People Profilers Việt Nam

Là công ty công ty tuyển dụng tại Việt Nam, People Profilers đã kết nối thành công rất nhiều ứng viên với công việc trong mơ của họ. Chúng tôi đã và đang hỗ trợ tìm việc cho ứng viên thuộc các ngành nghề, lĩnh vực và cấp bậc kinh nghiệm khác nhau, từ nhân viên, chuyên viên, đến các quản lý cấp trung và cấp cao. Nhờ quá trình hợp tác tuyển dụng thành công cho khá nhiều doanh nghiệp nhà tuyển dụng thuộc nhiều ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm các công ty, tập đoàn trong nước và nước ngoài, chúng tôi mang đến sự kết hợp hài hòa giữa mong đợi của nhà tuyển dụng với đặc điểm và định hướng của ứng viên tiềm năng.
Bên cạnh việc đào sâu tìm hiểu kinh nghiệm, bằng cấp và kỹ năng của ứng viên, People Profilers luôn tập trung tìm hiểu thêm các yếu tố quan trọng khác vốn không được thể hiện trên hồ sơ của ứng viên, bao gồm định hướng phát triển, tính cách, kỳ vọng của mỗi cá nhân.

Chúng tôi tin rằng tất cả những yếu tố trên đều đóng vai trò quan trọng ngang nhau trong việc giúp ứng viên nhận thức rõ bản thân và thăng hoa hơn trong công việc sắp tới. Đây chính là niềm tin và cam kết của đội ngũ tư vấn tuyển dụng của chúng tôi.