Nhân sự của chúng tôi

Bùi Khải Hoàn

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao

Hoàn là một chuyên viên tư vấn tuyển dụng cấp cao với nhiều thành công trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, cung cấp nhiều nhân lực hàng đầu cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Mặc dù Công nghệ Thông tin là lĩnh vực tuyển dụng mang tính cạnh tranh khá cao, Hoàn tập trung vào việc kết hợp hiệu quả nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và định hướng nghề nghiệp của ứng viên tiềm năng. Thông qua đó, Hoàn đã giúp được nhiều ứng viên trong việc định hướng và phát triển sự nghiệp bản thân, đồng thời đã hỗ trợ tuyển dụng thành công các tài năng hàng đầu và phù hợp nhất cho nhiều doanh nghiệp.

Vui vẻ, tập trung cao độ, luôn hướng tới mục tiêu cùng niềm đam mê với lĩnh vực tuyển dụng, Hoàn sở hữu nền tảng kiến thức, kinh nghiệm chuyên ngành và mạng lưới ứng viên rộng lớn trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, từ cấp bậc chuyên viên công nghệ đến quản lý cấp trung và cấp cao.