Truy cập Trung tâm hướng nghiệp của chúng tôi!
Dùng thử miễn phí trong 14 ngày!

Thăng tiến sự nghiệp của bạn với các khóa học, lời khuyên từ những nhân kinh nghiệm. 

Đăng ký hàng tháng

$5.90 SGD

Mỗi tháng

 1. Truy cập tất cả các tài liệu của trung tâm hướng nghiệp 
 2. Xây dựng hồ sơ 
 3. Ngân hàng câu hỏi kèm theo câu trả lời 
 4. Masterclasses 
 5. Đào tạo cho cuộc phỏng vấn xin việc 
 6. 30 phút khai vấn với khai vấn viên nghề nghiệp / tháng 

Đăng ký hàng năm

$59.00 SGD

Hàng năm (tiết kiệm 16%)

 1. Truy cập tất cả các tài liệu của trung tâm nghề nghiệp 
 2. Xây dựng hồ sơ 
 3. Ngân hàng câu hỏi kèm theo câu trả lời 
 4. Masterclasses 
 5. Đào tạo cho cuộc phỏng vấn xin việc 
 6. 30 phút khai vấn với khai vấn viên nghề nghiệp / tháng